Ofte Stilte Spørsmål

 • Spørsmål og svar

 Hvordan låses bygget?

 • Bygget låses med egen nøkkel som fås utlevert ved inngåelse av leieavtale.

Hvordan låses lagerbodene?

 • Lagerbodene låses med nøkkel som fås utlevert ved inngåelse av leieavtale.

Er det døgnåpent?

 • Ja, tilgang er 24/7/365

Hvem har ansvaret for mine ting?

 • Du har selv ansvaret for dine eiendeler. Normalt dekker innboforsikringen dine eiendeler, men sjekk for sikkerhetsskyld dette med ditt forsikringsselskap.

Er det strøm i hver bod?

 • Nei, på grunn av brannfare kan vi ikke tillate det.

Er det noen restriksjoner på lagring?

 • Brennbar gass som propan og brennbar væske som bensin samt matvarer er det ikke tillatt å lagre i bodene. I tillegg er det ikke tillatt å lagre ulovlige ting.
Er lokalene oppvarmet?
 
 • Ja det er satt inn varmepumper og lokalene er oppvarmet til ca. 10 grader.

Er det tørt i lokalene?

 • Ja, det er helt tørt. Det er ikke registrert noe fukt.

Er det brannalarm i bygget?

 • Ja det er heldekkende brannalarmanlegg koblet opp mot 24 timers alarm-/ overvåkningssentral.
Er det traller for transport inne i bygget?
 
 •  Ja det er traller for transport og korridorene er 1,5 meter brede, slik at man enkelt kan trille inn eiendeler.
 Kan man få rabatt ved langtidsleie?
 
 • Ja vi gir 10 % rabatt på ordinære priser hvis man binder seg for leie i minst 1 år.